Dwayne Johnson quảng bá phim mới tại Mỹ

Dwayne Johnson quảng bá phim mới Skyscraper tại Mỹ.
Mới nhất