Về trang chủ

Đường xuống thác Liêng Nung bị sạt lở nghiêm trọng

Từ khi phê duyệt dự án đến khi hoàn thành khối lượng lớn công trình, đường dẫn xuống thác Liêng Nung đã nhiều lần được cảnh báo. Sự cố sạt lở mà Dân trí phản ánh, trước đó cũng đã từng diễn ra 2 lần.
Dân trí
Đang xem
Đường xuống thác Liêng Nung bị sạt lở nghiêm trọng
02:00

Đường xuống thác Liêng Nung bị sạt lở nghiêm trọng

Mới nhất