Đường ven hồ Trúc Bạch đổi thay trở thành điểm du lịch mới

Đoạn đường ven hồ Trúc Bạch đã thay đổi hoàn toàn. Từ chỗ tập kết rác, nhiều tệ nạn nay thông thoáng, sạch sẽ như phố du lịch và trở thành điểm check-in thu hút giới trẻ.
Mới nhất