Đường sắt đối diện nguy cơ phải dừng chạy tàu vì vướng mắc cơ chế

Chủ tịch Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết: “Không có tiền để duy trì hoạt động tuần đường, gác chắn thì không còn cách nào khác là phải dừng chạy tàu đường sắt quốc gia vào tháng 3 tới”. (đọc thêm)