Đường phố Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng sau kỳ nghỉ Tết dương lịch

Sau kỳ nghỉ Tết dương lịch đường phố Hà Nội bị ùn tắc nghiêm trọng (đọc thêm)