Đường phố Đà Nẵng ngày thứ 7 "ai ở đâu ở yên đó"

Ngày thứ 7 Đà Nẵng thực hiện "ai ở đâu ở yên đó", người dân vẫn chấp hành nghiêm không ra khỏi nhà. Đường phố những ngày này vắng lặng, người ra đường là những có lý do chính đáng.
Mới nhất