“Dựng tóc gáy” với những thảm họa tự nhiên được camera bắt trọn!

Con người cứ ngỡ mình là chủ nhân của địa cầu cho đến khi…mẹ thiên nhiên nổi giận! (đọc thêm)