video cùng chuyên mục

Dùng smartphone đo nồng độ oxy trong máu và nhịp tim

Pulse Monitor là ứng dụng cho phép người dùng đo nồng độ oxy trong máu và nhịp tim.