Đừng dại đùa cợt khi lái xe

Nếu bạn có ý định thể hiện trình độ lái xe của mình, hãy tìm một địa điểm phù hợp và hợp pháp, đừng như tài xế vui tính trong clip... (đọc thêm)