Dùng băng dính quấn 1 ngàn viên ma túy ở chân để vượt biên vào Việt Nam

Để tránh bị phát hiện, đối tượng Anh đã dùng băng dính quấn 1 túi ni lông vào đùi bên trái, bên trong có 1.192 viên ma túy tổng hợp. Mục đích của đối tượng là vận chuyển về Việt Nam để bán. (đọc thêm)