Đưa liệt sĩ về quê hương Hưng Yên

Ngày 21/2, chính quyền địa phương và Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đã tổ chức lễ viếng và đưa tiễn hài cốt liệt sĩ Đỗ Văn Triệu về quê nhà tại tỉnh Hưng Yên. (đọc thêm)