Du khách tử vong vì nhiễm vi khuẩn ăn thịt người sau khi tắm biển

Du khách tử vong vì nhiễm vi khuẩn ăn thịt người sau khi tắm biển. (đọc thêm)