Du khách chết thảm khi rơi xuống đại vực nổi tiếng ở Mỹ

Mải mê chụp hình selfie khiến du khách trượt chân rơi xuống vực sâu Grand Canyon nổi tiếng ở Mỹ.
Mới nhất