Về trang chủ

Dù đã bật đèn xi-nhan từ lúc chờ đèn đỏ, ô tô vẫn bị xe SH va phải, và còn bị người đi xe SH tung chân đạp bể đèn xe

Dù đã bật đèn xi-nhan từ lúc chờ đèn đỏ, ô tô vẫn bị xe SH va phải, và còn bị người đi xe SH tung chân đạp bể đèn xe
Dân trí
Đang xem
Dù đã bật đèn xi-nhan từ lúc chờ đèn đỏ, ô tô vẫn bị xe SH va phải, và còn bị người đi xe SH tung chân đạp bể đèn xe
00:39

Dù đã bật đèn xi-nhan từ lúc chờ đèn đỏ, ô tô vẫn bị xe SH va phải, và còn bị người đi xe SH tung chân đạp bể đèn xe

Mới nhất