DSC_5480.mp4

Bố bị tai nạn nằm liệt giường gần 4 năm, 2 đứa trẻ chông chênh con đường đến trường. (đọc thêm)