Drake giành 12 giải tại Billboard Music Awards

Drake giành 12 giải tại Billboard Music Awards. (đọc thêm)