Dòng người, phương tiện xếp hàng dài chờ xét nghiệm Covid-19 dưới mưa

Dòng người quá đông, có thời điểm hàng dài phải xếp hàng dài để chờ đến lượt vào chốt kiểm soát khai báo y tế, test nhanh Covid-19.
Mới nhất