Động đất 7,3 độ Richter rung chuyển Venezuela

Một trận động đất mạnh 7,3 độ Richter xảy ra chiều 21/8 làm rung chuyển vùng duyên hải phía bắc Venezuela. Rung chấn mạnh cũng có thể cảm nhận thấy ở các nước láng giềng như Colombia, Trinidad và Tobago. (Video: Live)
Mới nhất