Dội bom xăng vào nhà hàng xóm

Xảy ra ra mâu thuẫn, Hiếu vào nhà lấy 4 bom xăng chạy sang ném vào hàng rào sắt và hiên nhà hàng xóm gây cháy khiến nhiều người bị thương. (đọc thêm)