Độc đáo xe địa hình bay Parajet Xplorer

Chiếc xe này có thể đạt tốc độ 137 km/h trên mặt đất và 80 km/h trên không.
Mới nhất