Độc đáo thiết bị gạt nước dành cho mũ bảo hiểm

Với thiết bị độc đáo này, những người đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy sẽ không còn gặp khó khăn về tầm nhìn khi di chuyển trong điều kiện trời mưa. (đọc thêm)