Độc đáo “pháo đài đất sét” 2 tầng gần 200 tuổi ở Lạng Sơn

Tại xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn vẫn còn tồn tại một số ngôi nhà trình tường của người Nùng, được đắp hoàn toàn bằng đất sét và gỗ, trong đó có ngôi nhà cao đến 2 tầng.
Mới nhất