Độc đáo nghệ thuật vẽ tranh bằng lửa

Thay vì chỉ sử dụng sơn vẽ thông thường, người nghệ sĩ trong đoạn clip đã sử dụng đến cả lửa để tạo nên tác phẩm cho mình. (đọc thêm)