Độc đáo màn trình diễn “lính bay” trong diễu binh quốc khánh Pháp

Một nhà sáng chế đã trình diễn kỹ năng bay lượn trên không trung nhờ sợ trợ giúp của một thiết bị hiện đại trong lễ diễu binh mừng quốc khánh Pháp. (đọc thêm)