Độc đáo kiểng nho

Kiểng nho lần đầu xuất hiện ở chợ hoa xuân TP Cần Thơ (đọc thêm)