video cùng chuyên mục

Độc đáo kiến trúc của một trong những đình làng cổ lớn nhất xứ Thanh

Được xây dựng từ thời chúa Trịnh Tùng, trải qua hàng trăm năm với nhiều lần trùng tu, tôn tạo, đình làng Đông Môn được xem là một trong những đình cổ lớn nhất xứ Thanh.