Về trang chủ

Độc đáo chiếc smartphone được cài đặt đồng thời 3 nền tảng khác nhau

Chiếc smartphone có tên gọi Fxtec Pro1-X có thể hoạt động trên 3 nền tảng khác nhau, bao gồm Android, Ubuntu và LineageOS.
Dân trí
Đang xem
Độc đáo chiếc smartphone được cài đặt đồng thời 3 nền tảng khác nhau
04:01

Độc đáo chiếc smartphone được cài đặt đồng thời 3 nền tảng khác nhau

Mới nhất