Độc đáo chiếc cầu 3D có thể tự gập gọn hoặc trải ra trong giây lát

Việc chế tạo thành công cây cầu này được coi là một bước tiến đáng kể trong công nghệ in 3D cho các kiến trúc có thể thu hẹp.
Mới nhất