Độc đáo cây ổi biết cười ở khu di tích Lam Kinh

Cụ ổi biết cười mỗi khi du khách gãi nhẹ vào thân (đọc thêm)