Độc đáo cánh tay robot bám dính theo ý muốn lấy cảm hứng từ…tắc kè!

Lấy cảm hứng từ chân của loài tắc kè, các kỹ sư đến từ trường đại học Stanford đã chế tạo cánh tay robot có khả năng bám dính một cách linh hoạt lên vật thể theo ý muốn, (đọc thêm)