Độc đáo cách hút bụi chỉ với một đoạn ống nhựa

Bằng cách thức đơn giản khiến nhiều người bất ngờ, có thể tạo ra chiếc máy hút bụi với chỉ một đoạn ống nhựa duy nhất.