Đoàn xe "Quái thú" tiếp nhiên liệu tại cây xăng trên đường Lê Văn Lương

Mới nhất