Đoàn xe máy không mũ bảo hiểm đi theo xe cưới gây ách tắc giao thông

Đoàn xe máy không mũ bảo hiểm đi theo xe cưới gây ách tắc giao thông (đọc thêm)