Đoàn xe đưa Hoàng tử Harry và Hoàng tử William tới Lâu đài Windsor

Hoàng tử Harry cùng anh trai - Hoàng tử William tới Lâu đài Windsor trên một chiếc minivan hiệu Mercedes-Benz.
Mới nhất