Đoàn xe dẫn giải bị cáo Đinh Mạnh Thắng, Trịnh Xuân Thanh và các đồng phạm đến phiên tòa

Đoàn xe dẫn giải bị cáo Đinh Mạnh Thắng, Trịnh Xuân Thanh và các đồng phạm đến phiên tòa (đọc thêm)