Đoàn xe cưới hồn nhiên dừng giữa đường cao tốc để chụp ảnh ở Hải Dương

Đoàn xe cưới hồn nhiên dừng giữa đường cao tốc để chụp ảnh ở Hải Dương (đọc thêm)