Đoàn xe của Tổng thống Trump đến địa điểm họp thượng đỉnh Mỹ - Triều

Đoàn xe của Tổng thống Trump đến địa điểm họp thượng đỉnh Mỹ - Triều (Video: Straitstimes) (đọc thêm)