Đoàn xe của Tổng thống Donald Trump trên phố Tràng Tiền.

Đoàn xe của Tổng thống Donald Trump trên phố Tràng Tiền. (đọc thêm)