Đoạn video ghi lại cảnh Reddy thoát y trên phố để phản đối ngành làm phim bóc lột tình dục

Đoạn video ghi lại cảnh Reddy thoát y trên phố để phản đối ngành làm phim bóc lột tình dục (đọc thêm)