Về trang chủ

Đoàn thanh niên huyện Cẩm Xuyên gom hàng hỗ trợ hướng về miền Nam

Hàng chục đoàn viên, thanh niên thuộc Huyện đoàn Cẩm Xuyên đã thu gom hàng hỗ trợ từ người dân đến điểm tập kết, sẵn sàng gửi vào miền Nam tiếp sức cùng nhân dân chống dịch Covid-19.
Dân trí
Đang xem
Đoàn thanh niên huyện Cẩm Xuyên gom hàng hỗ trợ hướng về miền Nam
01:45

Đoàn thanh niên huyện Cẩm Xuyên gom hàng hỗ trợ hướng về miền Nam

Mới nhất