video cùng chuyên mục

Đoàn môtô phân khối lớn dính tai nạn liên hoàn

Khi chạy xe hàng đoàn với tốc độ cao, chỉ một va chạm nhỏ cũng sẽ để lại những tác hại lớn theo dây chuyền. Đây là một ví dụ điển hình.