“Đỏ mắt” tìm sạp báo giữa thời đại 4.0

Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, những sạp báo vỉa hè bắt đầu thưa dần trên các tuyến phố. Tại Đà Nẵng, phải “đỏ mắt” mới tìm thấy những sạp báo vẫn còn sót lại. (đọc thêm)