Đỉnh chùa Đồng băng giá phủ kín

Nhiệt độ có thời điểm xuống dưới 2 độ C khiến khu vực đỉnh Chùa Đồng xuất hiện băng giá
Mới nhất