“Đỉnh cao” của phát tờ rơi khiến người qua đường không thể từ chối

Một người đi phát tờ rơi trong trang phục hóa trang thành chú gấu đã nằm trên đường với dạng điệu rất hài hước, giơ tờ rơi lên cao và kiên quyết chờ đợi ai đó tới nhận lấy tờ rơi. Phong cách vừa hài hước vừa... quyết liệt ấy khiến người qua đường tự động chạy lại nhận tờ rơi. (đọc thêm)