'Điêu khắc' hình ông Donald Trump lên tóc trước Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Một cửa hàng làm tóc ở Hà Nội đã ngay lập tức tung ra kiểu tóc “độc, lạ”: Khắc hình chân dung Tổng thống Donald Trump và Kim Jong-un lên tóc để chào mừng thượng đỉnh Mỹ - Triều. (đọc thêm)