Điều gì xảy ra khi đập vỡ quả trứng dưới nước?

Thí nghiệm thú vị được thực hiện bởi các nhà khoa học của Viện Khoa học biển Bermuda dưới độ sâu 20m.