Về trang chủ

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn để một mảnh dằm trong da quá lâu?

Bạn sẽ có nguy cơ bị nhiễm trùng nghiêm trọng vì đó là một loại vật liệu tự nhiên, nên nó có thể mang theo vi khuẩn và nấm …
Dân trí
Đang xem
Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn để một mảnh dằm trong da quá lâu?
01:38

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn để một mảnh dằm trong da quá lâu?

Mới nhất