Diễn tập ứng phó cấp cứu phục vụ APEC 2017

Sáng 25/10, Sở Y tế Đà Nẵng tổ chức buổi diễn tập ứng phó cấp cứu phục vụ APEC 2017. (đọc thêm)