Về trang chủ

Diễn tập phòng chống khủng bố, bảo vệ nguyên thủ trước thềm Đại hội Đảng

Phương án diễn tập bảo vệ nguyên thủ lần đầu tiên được đưa vào diễn tập trong chương trình tổng duyệt Lễ xuất quân bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII tại Hà Nội. Đọc thêm
Dân trí
Đang xem
Diễn tập phòng chống khủng bố, bảo vệ nguyên thủ trước thềm Đại hội Đảng
05:26

Diễn tập phòng chống khủng bố, bảo vệ nguyên thủ trước thềm Đại hội Đảng

Mới nhất