Điểm tựa để TS Việt tại ĐH Stanford vực dậy sau mỗi thất bại

Theo TS. Phạm Thành Thái, những người chạm tới thành công đều phải làm việc rất vất vả chứ không hề do họ có xuất phát tốt hơn, điều kiện gia đình tốt hơn... Muốn làm những gì người ta không làm được thì phải chịu được những gì người ta không chịu được - luật chơi đơn giản là vậy. (đọc thêm)